Transportsidan består av:

3 Separatlastare

6 Gruppbilar

1 Kranbil