Transportsidan består av:

3 Separatlastare

9 Gruppbilar