En tridem lastväxlare köpt från SVETSAB, har körning på uppdrag åt Kuusakoski i Luleå.

lvx 3